Zienswijze inzake de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Een combinatie van organisaties van de groep Geen Zandindustrie IJsselmeer, te weten: Gaasterlân Natuerlân, Vogelbescherming Nederland, IJsselmeervereniging en Aksjegroep Murns, Aldemardum en Himmelum, heeft een zienswijze ingediend m.b.t. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Deze keer geen zienswijze namens ons hele comité, omdat It Fryske Gea en Natuurbescherming de zienswijze van het Blauwe Hart mee ingediend hebben. Wij onderschrijven de Zienswijze van het Blauwe Hart, maar we gaan in deze zienswijze een stapje verder. Onze inzet is en blijft: Geen zandindustrie in het IJsselmeer. Het Blauwe Hart bestrijkt een groter gebied, namelijk ook het Markermeer en de Randmeren. Daar wil men de optie open houden om zand te winnen ten behoeve van natuurprojecten.

Download de zienswijze hier of lees de zienswijze hieronder