Alle feiten op een rijtje

De feiten rondom de voorgenomen zandwinning op een rijtje incl. bronvermelding:
Waar feiten in de documentatie conflicteren zijn meerdere waardes met hun individuele bronnen opgenomen.
OmschrijvingWaardeBron*Sub
Zandwin periode30 jaar of meer05p9
Zandwin periode30 tot 40 jaar11p3
Werktijden gedurende eerste 2 jaarvermoedelijk 16 uur / dag / 6 dagen07p114
Werktijden vanaf jaar 224 uur per dag / 6 dagen07p125
Werktijden na opstart fase16 tot 24 uur per dag / 6 dagen07p122
Diepte winput60 m (64,7 m -NAP)07p107
Afstand winput tot kust Friesland4,5 km07p108
Oppervlakte put218 ha07p108
Diameter winput1,8 km07P150
Omvang wingebied250 ha05p46
Omvang afgesloten gebied500 ha07p215
Oppervlakte eiland (incl. dijken)6 ha07p108
Oppervlakte eiland (incl. landschappelijke inpassing)17 ha07p108
Oppervlakte onderwaterdepot voor restzanden3 ha (10m diep)07p99
Coördinaten
Centrum van het wingebied52.79260, 5.4970607P8
Punt N wingebied52.80061, 5.4970807P8
Punt O wingebied52.79258, 5.5102807P8
Punt Z wingebied52.78458, 5.4970407P8
Punt W wingebied52.79261, 5.4838407P8
Afstand eiland tot kust Friesland5,9 km07P108
Bodemdiepte plangebied4,7 m -NAP05P14
Hoogte eiland1,8 m +NAP05P34
Gemiddeld pijl IJsselmeer0,3 m -NAP05P14
Hoogte dijk6,8 + NAP07p108
Bebouwing eiland (l x b x h)Hoogte vanaf eiland, vanaf wateropp. = +1.80m
Zandverwerkings installatie (ZVI)60 x 20 x 2227
4 Opslagloodsen 90 x 30 x 15 per loods26
loods voor ontwatering26 x 12 x 1528
woon werk verblijf10 x 30 x 907p110
Zichtbaarheid eiland / gebouwencirkel van ~25km (296 dagen / jr)07p189
landschappelijke inpassing gereed5 jaar na start zandwinning en realisatie gebouwen05P59
Maximale bezetting11 personen (per ploeg)05p77
Productie Industriezand2.000.000 ton / 1.272.727 m3 per jaar07p121
Productie ophoogzand1.100.000 ton / 700.000 m3 per jaar07p121
Huidig aantal vaarbewegingen vrachtschepen
Vrachtschepen / maand N4805P17
Vrachtschepen / maand O185105P17
Vrachtschepen / maand Z4905P17
Aantal extra vaarbewegingen per maand260 (uitsluitend vrachtschepen)07p206
Vaarverbod tussen zon onder en opMaart, April05P44
Aanlegsteiger recreatie vaartuigenNee08p113
ZonnepanelenNee07p236
Electriciteistkabel5MVA07p114
Aantal geleiders3 x 240mm2 aluminium07p114
lengte kabelca 6km07p117
Diepte stroomkabel0,9 m onder waterbodem05P50
Tracé stroomkabelMirnserklif, Murnserdyk, Breelenswei, Smitsleane, Mientwei, Leise leane, Sudergoawei naar trafohuis Westerein 26 Harich05P50
Inzet dieselzuigertot 2 jaar na start winning07P123
Inzet elektrische zuigervanaf 2 jaar na start winning07P123
Lozing grondwater in IJsselmeer2.875 m3 / dag gemiddeld07p154
Vrijgekomen grondwater per dag2.150m3 / dag07p154
Zoutgehalte grondwater1.673 mg/l gemiddeld07p154
Hoogte lichtmasten max6,8 m +NAP05P49
Nr.Bron
1Cie-m.e.r. archief
2RV gew vastst bplan Industriezandwinning IJsselmeer
4Collegeadvies-Vaststellen bestplan Industriezandwinning IJsselmeer en bkp-anoniem
5Bijlage 1-Ontwerpbplan Industriezandwinning IJsselmeer
7Bijlage 3-MilieuEffectRapport Industriezandwinning IJsselmeer (Antea)
15bijlage 11-addendum gerediceerd- Anoniem
16Slotadvies van de Commissie Taakstellingen en flankerend beleid voor de beton- en metselzandvoorziening
17copy DFM website pagina
18Brief gemeente
19Dossier Cie-m.e.r.
20Website gemeente
21Website gemeente
22Artikel Friesch Dagblad
23Zeepost
24Platform participatie
25RWS
26OV 20170423 doc 4.o 2480145_1516635944538_kl_Opslagloods.pdf
27OV 20170423 doc 4.p 2480145_1516635978322_kl_Zandverwerking.pdf
28OV 20170423 doc 4.q 2480145_1516635846750_kl_Loods_Ontwatering.pdf