Ingediende zienswijzen

2 Maart 2018 worden de ontwerpbesluiten en bijlagen zichtbaar gemaakt voor het publiek, 45 documenten, 1,704 pagina’s.

18 Groepen burgers, natuurorganisaties en de Vissersbond dienen een zienswijze in met gezamenlijk meer dan 200 suggesties en bezwaren tegen de voorgenomen besluiten.

Twee November, meer dan een half jaar later en minder dan een maand voor de raadsvergadering waar het besluit moet vallen, verschijnt de antwoordnota. Geen van de meer dan 200 suggesties en bezwaren heeft geleidt tot inhoudelijke aanpassing van de plannen. Dit net als bij de bezwaren tegen het voorontwerp in 2015. Het enkele verzoek van de zandwinner zelf (ook ingediend via een zienswijze) wordt gehonoreerd.

Hieronder de zienswijzen voor zover die aan ons ter beschikking zijn gesteld ter publicatie en daaronder de antwoordnota.